Flexihus AB valde AiG som samarbetspartner
till sin nya produktionshall på ca. 3 500 m2.
Flexihus valde i att lägga Mastertop 100
som ytskikt

Aig har i samarbete med Nässjö Bygg
lagt ett golv på ca. 6 000 m2 till
Eksjö Garnisons nya stridsvagnsvekstad.

Aig har lagt hårdbetonggolvet i Gävle Tomoku Hus AG:s
nya produktionshall på ca 9600 m2.
Fabriken är avsedd för att producera småhus till
den Japanska marknaden.