AiG äger sin moderna maskinpark.
Det innebär att man styr jobben och kostnaderna
på ett mycket effektivt sätt för kundens bästa.

Betongpump

Åkmaskiner
Terex Bartell TS 78

Glättare
Terex Bartell B446

Kantmaskiner
Terex Bartell B424

AiG har även tillgång till Laserläggare.