AiG äger sin moderna maskinpark.
Det innebär att man styr jobben och kostnaderna
på ett mycket effektivt sätt för kundens bästa.

Mini Screed C

Lindec LC424

Lindec LC900

Scanmaskin SCM28-RC

Whiteman JWN 24 HTCSL

Whiteman LD6

AiG har även tillgång till Laserläggare.