AiG är specialiserade inom Hårdbetonggolv

Företagets samarbetar med kvalitetstillverkaren Modern Betong för hårdbetongmateriel. Modern Betong förser oss med färdigblandade, infärgade hårdbetongmaterial.

Mastertop 100

Mastertop 100 är avsett för ytor med höga krav på
tryckhållfasthet, motståndsförmåga mot nötning
och dammfrihet

Manual Mastertop 100: mastertop 100.pdf

Bild: mastertop 100.jpg

Mastertop 200

Mastertop 200 är avsett för ytor med höga krav på
tryckhållfasthet, motståndsförmåga mot slag, stötar
och nötning samt dammfrihet.

Manual Mastertop 200: mastertop 200.pdf

Bild: mastertop 200.jpg 

Mastertop 230

Mastertop 230 är avsett för ytor med mycket tung
trafik och kraftig nötning

Manual Mastertop 230: mastertop 230.pdf

Bild: mastertop 230.jpg

Produkten Mastertop kan fås i olika färger. Såhär går det till att lägga ett Mastertop golv.

bruksansvisning.pdf)

För mer information om Modern Betongs’ hårdbetongsprodukter, klicka in på deras Hemsida