AiG är specialiserade inom Hårdbetonggolv

Företaget samarbetar med kvalitetstillverkaren Modern Betong för hårdbetongmaterial. Modern Betong förser oss med färdigblandade, infärgade hårdbetongmaterial.

Mastertop 100

Mastertop 100 är avsett för ytor med höga krav på
tryckhållfasthet, motståndsförmåga mot nötning
och dammfrihet

Manual Mastertop 100: mastertop 100.pdf

Bild: mastertop 100.jpg

Mastertop 200

Mastertop 200 är avsett för ytor med höga krav på
tryckhållfasthet, motståndsförmåga mot slag, stötar, nötning samt dammfrihet.

Manual Mastertop 200: mastertop 200.pdf

Bild: mastertop 200.jpg 

Mastertop 230

Mastertop 230 är avsett för ytor med mycket tung
trafik och kraftig nötning.

Manual Mastertop 230: mastertop 230.pdf

Bild: mastertop 230.jpg

Produkten Mastertop kan fås i olika färger. Så här går det till att lägga ett Mastertop golv.

bruksansvisning.pdf)

För mer information om Modern Betongs hårdbetongsprodukter, klicka in på deras Hemsida